Werkwijze

  • Intake / kennismakingsgesprek

In het eerste gesprek geven wij uitleg over de manier waarop wij in onze praktijk werken. Wij nemen ruim de tijd om uw klachten te inventariseren. Soms kan een intake meerdere gesprekken betekenen.

Als de intake compleet is stellen we samen een behandelplan op en zullen wij regelmatig de behandeling evalueren.

  • Behandeling

In de therapeutische gesprekken die volgen zal worden uitgegaan van uw behandeldoel, gericht op het hier en nu. In de praktijk maken wij gebruik van wetenschappelijk gevalideerde technieken en therapieën: Act (Acceptance and Commitment Therapy), Mindfulness. Mariëtte heeft verschillende post-doctorale opleidingen gevolgd. O.a. EMDR, basis en vervolgopleiding bij de www.ven.nl Schematherapie basis en vervolgopleiding. Opleiding medische psychologie van de RINO Utrecht. En onlangs juni 2023, de Rino cursus: Experientiele persoonsgerichte psychotherapie Tevens maakt Mariëtte gebruik van e-health platform “Therapieland”.

De praktijk is een eenmanszaak en is niet 24 uur bereikbaar.

De praktijk biedt geen crisisbehandeling! U dient dan contact op te nemen met uw huisarts.

Hier vindt u het kwaliteitsstatuut van de MPPV